Wielkimi krokami zbliża się sezon wyjazdów letnich – za nami majówka, przed nami długi weekend w czerwcu rozpoczynają się wakacje. Plan urlopów należało przygotować do końca ubiegłego roku – a co w sytuacji, gdy od tego czasu uległy zmianie okoliczności lub plany wypoczynkowe pracowników?

Zmiana terminu zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego jest możliwa w dwóch przypadkach:

  • na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, na przykład: choroby członka rodziny pracownika, klęski żywiołowej w miejscu spędzania urlopu czy nieuzyskania urlopu przez małżonka;
  • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy, na przykład z powodu awarii, kontroli pracodawcy przez organy zewnętrzne, przesunięcia terminu odbioru obiektu budowanego.

Zmiana terminu zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego jest obligatoryjna z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy
  • urlopu macierzyńskiego.

Urlopu, którego pracownik nie wykorzystał, należy mu udzielić w innym terminie.

Nie można wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności pracownika do pracy, na przykład z powodu choroby. Jeśli pracownik rozchoruje się w czasie urlopu, to będzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego, a nie urlopu.

Źródło: biznes.gov.pl