Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyższeniu w 2021 r  minimalnego wynagrodzenie za pracę do 2 800 zł. Wzrośnie też wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,30 zł.

Wynika to z rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów. Jak podaje resort pracy, rodziny i polityki społecznej, najniższe pensje w przyszłym roku wzrosną o 200 złotych, co oznacza podwyżkę o 7,7 proc. rok do roku. W 2021 r. wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł, w przyszłym wzrośnie do poziomu 18,30 zł. Jak podaje ministerstwo, płacę minimalną w naszym kraju otrzymuje obecnie ok. 1,75 mln pracowników.