Jeżeli pełnoletnie dziecko zarabia i jednocześnie uczy się, korzystne będzie rozliczenie razem z samotnie wychowującym je rodzicem. Wszyscy rodzice mogą skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dziecka.

Podobnie jak w poprzednich latach rodzice mogą skorzystać z dwóch preferencji w rocznym rozliczeniu podatków, które przyznaje im ustawa o PIT. Warunkiem jest posiadanie na wychowaniu dziecka, które nie ukończyło jeszcze 25. roku życia, uczy się i jego zarobki w 2015 roku nie były wyższe niż 3.089 zł (wątpliwości budzi jedynie kwestia, czy jest to kwota netto czy brutto).
Samotny rodzic może rozliczyć się ze swoim dzieckiem na podobnej zasadzie jak małżonkowie. Korzyścią jest możliwość skorzystania z podwójnej kwoty wolnej od podatku, poza tym dochód jest dzielony na dwa, co w konsekwencji obniży wysokość podatku.
Wszyscy rodzice (w tym samotni), mogą odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dziecka, jeśli ich dochód w ubiegłym roku nie przekroczył 112 tys. zł. Odliczenie wynosi po 1112,04 zł przy pierwszym i drugim dziecku, przy trzecim – dodatkowo 2000,04 zł, a przy każdym następnym – po 2700 zł rocznie.