Planowane zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy przewidują zapis zgodnie z którym w trakcie pierwszej kontroli inspektor nie będzie nakładał kar, tylko wskaże uchybienia do usunięcia i doradzi jak poprawić warunki pracy.

Zapowiedzi o zmianie podejścia są szczególnie ważne dla małych i średnich firm. Korzyścią dla PIP ma być z kolei wzrost jej skuteczności, a także zmiana wizerunku inspektorów oraz lepsza współpraca między Inspekcją i pracodawcami. Karanie ma być zastąpione edukowaniem.

Inspekcja Pracy przypomina także o bezpłatnych programach prewencyjnych. Jeden z nich jest przeznaczony dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników. W takich firmach właściciel odpowiada za niemal wszystko, w tym bezpieczeństwo pracy. Program oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronie PIP.