Wątpliwości co do tego, czy paragon wystawiony na kwotę nie wyższą, niż 450 zł należy traktować jako fakturę uproszczoną nie tylko pozostają nierozwiązane, ale pojawiają się kolejne wątpliwości.

O jednej z nich informował niedawno dziennik Gazeta Prawna. Niektóre sieci handlowe na dowodach z kasy fiskalnej zaczęły dodawać ostrzeżenie: „dokument nie jest fakturą uproszczoną”. Z pytaniem o takie praktyki Dziennik zwrócił się do Ministerstwa Finansów i otrzymał następujące wyjaśnienie:

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. (…) Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura, na jej podstawie podatnik może w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”. W przypadku paragonów fiskalnych to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną (zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).
Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.
(…) W przypadku paragonów fiskalnych uznanych za fakturę uproszczoną, a nie będących fakturą wystawioną za pomocą kasy rejestrującej, taki paragon nie powinien zawierać numeru faktury, tylko kolejny numer paragonu fiskalnego.

Niepewność co do paragonów na kwotę do 450 zł ma się zakończyć z początkiem przyszłego roku. Jak czytamy w wyjaśnieniach podatkowych MF opublikowanych 20 października br., od 1 stycznia 2021 r. paragony fiskalne (do kwoty 450 zł brutto z NIP) uznane za faktury uproszczone będą wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT, obejmującym deklarację i ewidencję tego podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna