Przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin, w którym należy złożyć do urzędu skarbowego PIT za 2017 r. Wskazujemy błędy popełniane najczęściej w zeznaniach rocznych i radzimy jak uniknąć kar za nieprawidłowości.

Oto jakie błędy skarbówka znajduje najczęściej w składanych przez podatników PIT-ach rocznych:

Brak podpisu podatnika. Zeznanie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem zeznanie podpisują oboje małżonkowie.

Błędny NIP. Zdarza się, że wpisujemy NIP pracodawcy, z uwagi na fakt, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz.

Zła kolejność małżonków. Dbajmy o raz wybraną kolejność podawania informacji dot. małżonków. Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie, w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej na początku zeznania.

Stosowanie nieaktualnych druków. Ważną rzeczą jest, by w danym roku rozliczać się na obowiązujących formularzach, ponieważ co roku się zmieniają i nie można ich „wziąć na zapas”.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza. Nie zapominajmy o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę „złożenie zeznania”. Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę „korekta zeznania” dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta.

Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania. Nie zaznaczenie jednego ze sposobów opodatkowania jest bardzo ważną sprawą. Ma znaczenie przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Brak załączników do zeznania (np.  PIT/O). Jeżeli korzystamy z odliczeń należy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w zeznaniu jakie załączniki składamy.

Aby uniknąć problemów ze skarbówką warto dotrzymać ustawowego terminu i złożyć PIT, choćby miały być w nim błędy – zawsze jest możliwość późniejszego skorygowania deklaracji. To pozwoli w większości przypadków uniknąć kary. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe grozi za świadome naruszenie obowiązujących przepisów. W przypadku pomyłki lub przeoczenia kończy się zwykle na wezwaniu podatnika do usunięcia błędu przez złożenie korekty.

Źródło: mf.gov.pl