Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej oraz rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć darowiznę, ale w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wiele firm przekazuje pieniądze na cele pożytku publicznego. Dokonanie tego do końca 2023 r. oznacza możliwość obniżenia podatku.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wpłata na cel dopuszczony przez przepisy oraz odpowiednie udokumentowanie datku – dowodem wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku darowizny rzeczowej – dowodu wskazującego dane darczyńcy i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Wsparcie można przekazać organizacjom pożytku publicznego (wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego), na rzecz kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, czy inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.