W świetle niedawnej interpretacji skarbówki osoba nie będąca przedsiębiorcą, która wynajmuje mieszkanie i opłaca ryczałt, spóźniając się z wpłatą podatku musi liczyć się z koniecznością rozliczenia według skali, czyli zamiast 8,5% zapłaci 17% lub nawet 32%!

Do preferencyjnej składki mają prawo tylko ci podatnicy, którzy na czas rozliczą się z fiskusem. Przypomnijmy, że od 2019 r. osoby prywatne, które wynajmują lokale nie muszą już składać do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze zryczałtowanego podatku. Jednak – jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, za równoznaczne z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się dokonanie pierwszej w tym roku wpłaty na ryczałt. Brak wpłaty może skutkować koniecznością rozliczenia wg skali podatkowej (17% lub 32%).
Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą są nadal zobowiązani do składania oświadczenia o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego. Podatek ten według stawki 8,5% mogą opłacać, jeśli w skali roku nie przekroczą 100 000 zł. Powyżej tej kwoty trzeba zapłacić podatek w wysokości 12,5%.

Źródło: Interpretacja Dyrektora KIS nr 0113-KDIPT2-1.4011.483.2020.3.MM