Zbliżają się czas obdarowania upominkami pracowników, klientów i kontrahentów. Oto kilka rad jak zminimalizować koszty i formalności podatkowe tego miłego gestu.

Jeśli chodzi o prezenty dla pracowników, to nie stanowią one kosztu podatkowego, pod warunkiem że są sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeśli wartość prezentów nie przekroczy kwoty 380 zł i nie będą to bony ani karty uprawniające do wymiany ich na towary lub usługi, to po stronie obdarowanego pracownika nie powstanie przychód podatkowy. Jeśli prezenty nie są sfinansowane z ZFŚS, tylko ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, to ich zakup stanowi koszt podatkowy. Podobnie jest z prezentami o wartości powyżej 380 z w skali roku. Przychód pracownika z tego tytułu musi być opodatkowany tak jak pensja za pracę. W wszystkich tych przypadkach nie odliczymy VAT-u, ale nie wystąpi też konieczność naliczenia podatku VAT należnego.

Kupując prezenty dla klientów kosztem podatkowym będą wydatki na podarunki o wartości do 10 zł netto (jeśli nie będziemy ich ewidencjonować) lub 100 zł netto dla wszystkich prezentów w jednym roku podatkowym, które zostaną wpisane do ewidencji. Aby od tych zakupów odliczyć VAT konieczne będzie wykazanie związku przekazanych prezentów z wykonywaną działalnością. W świetle przepisów o podatkach dochodowych kwota 200 zł brutto to maksymalna wartość wydatku, do którego nie zapłacimy PIT, nie musimy go też dokumentować. Prezent musi być reklamą bądź promocją firmy, np. posiadać jej logo.
Obdarowując klientów i partnerów biznesowych trzeba pamiętać o cienkiej granicy pomiędzy reprezentacją i reklamą. Wydatkiem o charakterze reprezentacyjnym będą upominki o dużej wartości i bez logo firmy – one nie stanowią kosztu podatkowego.