Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. podatnicy, którzy osiągają przychody z tzw. najmu prywatnego mogą nadal stosować skalę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zmiany dotyczą natomiast składki zdrowotnej i odpisów amortyzacyjnych. Od 2023 roku możliwe będzie wyłącznie opodatkowanie w formie ryczałtu.

W praktyce oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej stosuje się przepisy obowiązujące w 2022 r., w tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie trzeba składać oświadczenia

Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  • Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

Uwaga – zmiana w odpisach amortyzacyjnych

Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że prawo to nie przysługuje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.