Wprowadzony od 1 stycznia br. obowiązek naliczania ustawowo określonej opłaty za torebki foliowe przysparza sklepom i innym placówkom wiele problemów.

Wątpliwości dotyczą nie tylko sposobu naliczania samej opłaty recyklingowej, ale także opodatkowania sprzedaży foliówek i nabijania tej pozycji w kasie fiskalnej.
Nowelizacja przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z 12 października 2017 r. stanowi, że sprzedawcy powinni pobierać od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (tj. o grubości między 15 a 50 mikrometrów), co najmniej 25 gr. W tej kwocie 20 gr to opłata, a 5 gr to VAT (odpada, jeśli sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług).
Opłata ma być pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, a także hurtowego. Należność za siatkę powinna być wykazana na paragonie fiskalnym, więc trzeba założyć w programie do sprzedaży nową pozycję z ceną sprzedaży 0,20 zł netto i stawką VAT 23% (brutto 0,25 zł). Opłata powinna być też uwzględniona na wystawianych przez firmę fakturach.
Opłatę recyklingową należy wykazywać jako przychód podatkowy. Kosztem stanie się w momencie zapłaty tej daniny na rachunek bankowy Ministerstwa Środowiska – najdalej do 15 marca następnego roku (wpłaty można dokonać wcześniej).