Pracodawca musi zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Tak stanowią przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Konieczność stosowania okularów powinno potwierdzać aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy, ich zakup ma dokumentować faktura, a pracownik musi używać monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (4 godziny).
Jeśli spełnione są wszystkie trzy powyższe przesłanki, to pracodawca nie ma obowiązku pobierać zaliczek od pracowników, którym zwrócił koszt nabycia okularów korekcyjnych. Uzyskany przez pracownika zwrot jest zwolniony od PIT.