Przedstawiamy zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej w zakresie przygotowania do wdrożenia wymagań bezpieczeństwa wynikających z normy ISO 27001 oraz z obowiązujących przepisów prawnych w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

Adam Pankowski

1. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO,
2. APTM PANKOWSKI MIŁEK DORADCY PODATKOWI

Królowej Jadwigi 6
28-100 Busko-Zdrój

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:
Zapytanie ofertowe: (pobierz i wypełnij plik w pdf)

Oferty należy składać w terminie do 27.05.2022 do godziny 12:00 na załączonym formularzu ofertowym:
Formularz ofertowy: (pobierz i wypełnij plik w wordzie)