W wyniku kolizji drogowej został uszkodzony firmowy samochód. Podatnik otrzymał odszkodowanie z polisy sprawcy. Czy otrzymane odszkodowanie za szkodę tego pojazdu jest przychodem z działalności gospodarczej?

Przychodem z działalności są również przekazane przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w składnikach majątku związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

W świetle przepisów odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania.

W konsekwencji odszkodowanie stanowiące przychód z działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna 0112-KDIL2-2.4011.617.2022.1.AA