Jeśli samodzielnie (bez wezwania organu podatkowego) ujawnimy błędy w deklaracji podatkowej, złożymy korektę i zapłacimy zaległość, możemy skorzystać z obniżonej o połowę stawki odsetek za zwłokę. Jest to szczególnie opłacalne w przypadku VAT.

Obniżka przysługuje niezależnie od wysokości ujawnionej zaległości. Będzie stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Jeśli korektę ujawniającą zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. złożymy po 30 czerwca 2016 r., to stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej (w tej chwili jest to 6%).
Szczególnie w przypadku podatku VAT warto jak najszybciej zweryfikować deklarację, aby skorzystać z obniżonej stawki, ponieważ od tego roku wprowadzono podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowym oraz cłach. Wyniesie ona w wysokości 150% stawki podstawowej (obecnie 12%). Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż kwota 9250 zł albo brak deklaracji i zapłaty podatku.
Dodatkowym udogodnieniem dla podatników jest wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. przepis likwidujący obowiązek uzasadniania korekty – teraz wystarczy złożyć korektę deklaracji i zapłacić zaległość podatkową.