Wiemy już, że od przyszłego roku zapłacimy o blisko 12% więcej za podatki i opłaty lokalne. Wzrost wynika ze wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze tego roku.

W górę pójdą maksymalne stawki podatku od nieruchomości: z za lokale mieszkalne o 0,11 zł za 1 m2, a za nieruchomości związane z działalnością gospodarczą o 3,04 zł za 1 m2.

Przepisy określają maksymalne stawki danin lokalnych, samorządy mogą zdecydować, że będą one niższe, albo w ogóle zwolnić z danin wybrane grupy podatników.

Oto wybrane stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w 2023 r.:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • od lokali mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • gruntów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł, powyżej 9 ton – 2042,19 zł,
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł,
 • opłata targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie, w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie, uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,
 • od posiadania psów – 150,93 zł
 • część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie, a część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.