Od przyszłego roku płatnicy składek ZUS będą mogli sami generować w systemie elektronicznym e-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

Ta możliwość znacznie ułatwi życie przedsiębiorcom, którzy obecnie muszą czekać w długich kolejkach na uzyskanie papierowego zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek albo decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu. Zza niespełna pół roku zaświadczenia papierowe i elektroniczne będą traktowane tak samo – będą mieć identyczną moc prawną.
Aby wygenerować dokument konieczna będzie weryfikacja płatnika w e-systemie poprzez podanie danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję, typ identyfikatora płatnika składek i jego numer oraz datę wydania zaświadczenia lub decyzji.