Ministerstwo Finansów prowadzi szeroko zakrojoną kampanię informacyjną adresowaną do mikrofirm będących płatnikami VAT, które od nowego roku muszą sporządzać i wysyłać JKP_VAT. Nasi Klienci mogą spać spokojnie – jesteśmy przygotowani na nowe obowiązki!

Pliki JPK_VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży ujętych w ewidencji VAT, będą pobierane bezpośrednio z naszych systemów finansowo-księgowych prowadzonych w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (także w przypadku firm rozliczających VAT kwartalnie).
Pół roku później – od 1 lipca 2018 r., wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą musieli – tym razem na żądanie organów podatkowych – przekazywać inne struktury JPK, takie jak księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów.
Nasza Kancelaria jest gotowa na te zmiany – od nowego roku będziemy przekazywać w postaci elektronicznej ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) wszystkich naszych klientów – VAT-owców.
Nie muszą Państwo martwić się o oprogramowanie, podpis elektroniczny, prawidłowość danych i terminy związane z nowymi obowiązkami w zakresie JPK – w ramach naszej współpracy gwarantujemy bezpieczne i prawidłowe przygotowywanie oraz przesyłanie plików JPK.