Egzekucja należności podatkowych z rachunków bankowych będzie teraz szybsza dzięki uzyskanej przez urzędy skarbowe możliwości elektronicznej wymiany informacji z bankami.

Przed tą datą urzędy skarbowe wysyłały zawiadomienia o zablokowaniu konta dłużnika tradycyjną pocztą. Teraz przepisy nakazują przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez banki. Zawiadomienie lub wezwanie urzędy skarbowe mogą doręczyć w formie pisemnej tylko w przypadku awarii technicznej tego systemu. Zmiany nie obejmują SKOK-ów – w przypadku egzekucji z rachunków prowadzonych w tych placówkach nie ma obowiązku komunikowania się przez system teleinformatyczny.