Od 2022 r. prowadzący działalność gospodarczą będą mogli wybierać z trzech, a nie jak w tej chwili czterech, form opodatkowania podatkiem dochodowym – odpadnie karta podatkowa.

Polscy przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. będą mieli trzy opcje opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)
  • według stawki liniowej (19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od roku przyszłego roku mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo planują zmienić formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z karty podatkowej.