Wkrótce wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzające nową opłatę reklamową dla właścicieli tablic i billboardów, która może być kilkakrotnie wyższa niż podatek od nieruchomości.

Celem zmian w tym zakresie jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Opłata reklamowa (ustalana przez każdą gminę) będzie składała się z części stałej  – maksymalnie 2,50 zł dziennie i części zmiennej – do 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.
Opłatę reklamową zapłacą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, posiadacze samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego lub jest bez tytułu prawnego). Opłata obejmie tablice reklamowe oraz urządzenia reklamowe nawet wtedy, gdy na tych nośnikach nie jest eksponowana reklama. Nowe przepisy określają także sposób obliczania opłaty i przypadki, w których nie jest ona pobierana.