Teraz można złożyć deklarację, otrzymać zaświadczenie czy zasięgnąć informacji w jednym z 50 urzędów skarbowych w kraju, a nie jak dotąd tylko we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Administracja Podatkowa uruchamia pierwsze centra obsługi, dzięki którym podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie skarbowym, ale także w wybranych miejscach na terenie kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Lista urzędów jest dostępna na stronach MF (link)