Obecnie pracownik powinien otrzymać umowę do końca pierwszego dnia pracy. Od września nie będzie mógł przystąpić do czynności bez podpisanej umowy albo pisemnego potwierdzenia ustaleń dotyczących zatrudnienia.

Zatrudniając nowych pracowników warto o tym pamiętać, ponieważ kary za naruszenie nowych przepisów mogą sięgać nawet 30 tys. zł. Zmiany są uzasadniane koniecznością wzmocnienia praw pracowników, którzy czasem musieli długo czekać na podpisanie umowy, a pracodawca w razie kontroli PIP mógł utrzymywać, że są w pracy dopiero pierwszy dzień i właśnie mają otrzymać ten dokument do podpisu. Poza tym, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy podpisana umowa jest dla zatrudnionego podstawą do ubiegania się o świadczenia z tytułu poniesionej szkody. Tak więc trzeba koniecznie pamiętać, aby przed rozpoczęciem przez nowo zatrudnioną osobę pracy, zadbać o podpisanie umowy.