Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 października 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Nowe przepisy wprowadzają częściowe zmiany w sposobie wypełniania formularza w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych. Od października większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa odpowiednie centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie. Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową.