Prezydent podpisał ustawę zwiększającą kary za oszustwa podatkowe. Surowsza sankcja grozi za tworzenie nieprawdziwych i nierzetelnych faktur VAT. Przedstawiamy trzy najważniejsze zmiany jakie przynosi nowelizacja.

  1. Wprowadzenie do Kodeksu karnego dwóch nowych kategorii przestępstw:
    a) wystawianie fikcyjnych faktur VAT;
    b) podrabianie/przerabianie faktur VAT w celu użycia jako autentycznych.
  2. Sankcje. Gdy fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu podatku dotyczy towarów lub usług o wartości ponad 5 mln zł, za przestępstwo grozi kara od 3 do 15 lat więzienia. Jeżeli wartość jest wyższa niż 10 mln zł – kara wyniesie do 25 lat pozbawienia wolności.
    Na nadzwyczajne złagodzenie kary może liczyć ten, kto ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa oraz wskaże osoby współdziałające. Gdy zwróci korzyści majątkowe osiągnięte z przestępstwa możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary.
  3. Nowe uprawnienia organów ściągania. Policja, CBA, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i kontrola skarbowa uzyskała prawo prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów zabronionych przewidzianych w nowych przepisach.