Nasza kancelaria jest w pełni przygotowana do nałożonego przez Ministerstwo Finansów obowiązku przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych.

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, będą musieli przekazywać struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

JPK na żądanie obejmie 6 struktur:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,
  • wyciąg bankowy – JPK_WB,
  • magazyn – JPK_MAG,
  • faktury VAT – JPK_FA,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

JPK na żądnie ma charakter informacji podatkowej, dlatego nieprzekazanie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być uznane za wykroczenie lub przestępstwo.
Podobnie jak w przypadku JPK_VAT, nasza kancelaria jest gotowa do wywiązywania się z nowych obowiązków – zarówno od strony organizacyjnej jak i informatycznej.