Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 10 grudnia 2023 r. są objęte obowiązkiem doręczania korespondencji urzędowej, m.in. do np. NFZ, ZUS, KRUS z wykorzystaniem e-Doręczeniami. Pozostałe podmioty wpisane do KRS mają na to czas do 10 marca 2024 r.

Nowe przepisy przewidują, że e-Doręczenia zastąpią listy polecone za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja z urzędami ma mieć formę wyłącznie elektroniczną.

Z e-Doręczeń będzie można korzystać przez:

  • skrzynkę e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl i edoreczenia.gov.pl,
  • skrzynkę na Koncie Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl,
  • system kancelaryjny EZD zintegrowany z e-Doręczeniami,
  • aplikacje firm dostarczających usługę e-Doręczeń.

Więcej na temat e-doręczeń – harmonogramu ich wprowadzania oraz wskazówki, jak się do nich przygotować: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia