Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17% dla wszystkich podatników oraz ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów przewiduje podpisana przez Prezydenta we wrześniu nowelizacja ustawy o PIT.

Z nowych rozwiązań skorzystają osoby pracujące na etacie, umowach cywilnoprawnych, prowadzące działalność gospodarczą oraz emeryci i renciści.
Niższa, 17 procentowa stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., (od  października), czyli przez 1/4 bieżącego roku.
Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy, które po zmianach wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Jak podaje resort finansów, roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.), wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.
Obniżenie stawki podatku w skali podatkowej z 18% do 17% nastąpi przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.