Sprzedawca ma obowiązek zawsze wydać paragon fiskalny nabywcy tego towaru, ale przepisy o VAT nie precyzują pojęcia “wydać“. Zdaniem NSA przygotowanie wydrukowanego paragonu na ladzie z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem kupującego o możliwości jego odbioru jest wystarczające do uznania, że doszło do “wydania” paragonu.

Podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej obowiązany jest wydać, czyli wydrukować i dostarczyć paragon nabywcy, inaczej mówiąc paragon musi być udostępniony klientowi.
W przypadku, kiedy klient dokona zapłaty w formie płatności mobilnej i nie zabierze paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą umieszczoną w budynku sprzedawcy, pomimo wskazania możliwości jego odbioru poprzez przekazanie odpowiedniego komunikatu, przy założeniu, że obraz paragonu fiskalnego zostanie przesłany na telefon, wypełniony zostanie warunek wydania paragonu fiskalnego.
Wydrukowanie paragonu i pozostawienie go na ladzie w budynku sprzedawcy spełnia wymóg wydania paragonu. Zdaniem sądu to od woli nabywcy zależy czy wydrukowany i wydany paragon odbierze. Niezależnie od tego w jaki sposób dokonuje płatności, czy ma to miejsce przy dystrybutorze z użyciem telefonu komórkowego, czy też w budynku sprzedawcy. Sprzedawca drukując paragon i pozostawiając go na ladzie niewątpliwie udostępnia jego odbiór. Tym nie mniej nie może zmusić klienta do jego zabrania. Położenie tego dokumentu fiskalnego na ladzie stanowi już udostępnienie, a w konsekwencji wypełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów, która nakazuje wydanie paragonu fiskalnego.