Od nowego roku roku tradycyjne zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione przez e-dokumenty (e-ZLA). Papierowe L4 będą mogły być używane do końca 2017 r., po tej dacie funkcjonować będą już tylko e-zwolnienia. Z kolei od lutego 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy, które zmieniają wzór umowy o pracę.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie przysporzą nowych obowiązków pracodawcom, którzy będą musieli założyć profil informacyjny płatnika składek w systemie PUE ZUS. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy opłacają składki za więcej niż pięciu pracowników. Na założenie profilu zostało już niewiele czasu, bo trzeba to zrobić do końca 2015 r. Dane pracodawcy umieszczone w systemie PUE ZUS pozwolą lekarzom na przesyłanie e-zwolnień do ZUS, płatnika oraz samego ubezpieczonego. Pracodawcy będą mogli występowania drogą elektroniczną do ZUS z wnioskami o kontrolę prawidłowości wystawionych zwolnień.
Na skutek nowelizacji Kodeksu pracy z czerwca br. usunięte zostaną umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, a w efekcie wzory tego rodzaju umów. W zmienionym wzorze uwzględniony jest nowy obowiązek dotyczący zamieszczenia informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony. Wzór umowy (link).
Nowe regulacje przewidują też zmiany w treści akt osobowych pracownika (części B).