Od 1 stycznia br. transakcje pomiędzy firmami o wartości powyżej 15 tys. złotych muszą być realizowane przelewem bankowym. Izby aptekarskie sygnalizują liczne wątpliwości w tym zakresie.

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zwróciła się do Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie o pilne wystąpienie do Ministerstwa Finansów w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie nowych obowiązków.
Nasza Kancelaria służy Państwu informacjami i pomocą w zakresie wszelkich pytań dotyczących zmienionego limitu transakcji między podmiotami gospodarczymi.
Przypominamy najważniejsze zasady:

  • obowiązek płatności innej firmie ­kwot wyższych niż 15 tys. musi nastąpić przelewem bankowym,
  • obowiązek realizacji zapłaty przelewem bankowym obejmuje wszystkie transakcje dokonane między dwoma tymi samymi podmiotami bez względu na liczbę płatności wynikającej z danej transakcji. Jeśli płatność jest dokonywana na raty, z których każda wynosi mniej niż 15 tys. zł, to płatność każdej raty powinna nastąpić za pośrednictwem banku,
  • brak dokonania płatności na wskazanych wyżej zasadach może skutkować brakiem prawa do zaliczenia takich kwot do kosztów uzyskania przychodów oraz nałożeniem kar finansowych.