17 maja 2024 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dla pracodawców oznacza to konieczność dostosowania stanowisk pracy do nowych wymagań, które obejmują także stanowiska pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i zalecenia, które pomogą przygotować się do nowych obowiązków.

Pracodawcy mieli czas do 17 maja 2024 r. na dostosowanie istniejących stanowisk pracy, utworzonych przed 17 listopada 2023 r., do nowych wymagań.
Zmienione przepisy na nowo definiują pojęcie stanowiska pracy, przez które należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;
  • krzesłem i stołem;
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Ergonomia stanowisk pracy

W przypadku pracy z laptopem przez ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko musi być wyposażone w stacjonarny monitor lub podstawkę pod laptop, dodatkową klawiaturę i mysz. Jeśli pracownik sam organizuje dodatkowe wyposażenie, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za poniesione koszty.

Krzesła muszą być wyposażone w regulowane, ruchome podłokietniki, co jest nowością w przepisach.

Istotną zmianą jest obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, lecz również szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

Pracodawcy powinni być przygotowani na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzać zgodność stanowisk pracy z nowymi wymogami BHP i ergonomii.