Mała dotacja, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS czy Tarcza Finansowa PFR – to przykłady rozwiązań, które mają pomóc najbardziej pokrzywdzonym branżom w trudnym czasie pandemii. Większość z nich wymaga jednak zgody Komisji Europejskiej.

Oto najważniejsze założenia programu pomocy dla firm:

  1. Dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem.
  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% (rok do roku). Rozwiązanie wymaga zgody KE.
  3. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm. Rozwiązanie wymaga zgody KE.
  4. Świadczenie postojowe – przedłużenie wypłaty świadczenia postojowego w wysokości około 2080 zł dla branż dotkniętych restrykcjami.
  5. Zwolnienie ze składek ZUS – przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS.
  6. Mała dotacja – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  7. Dofinansowanie do pensji pracownika – państwo dopłaci do pensji pracownika około 2000 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  8. Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r.
  9. Polityka Nowej Szansy – przedsiębiorcy, których firmy wymagają restrukturyzacji, mogą otrzymać wsparcie finansowe na opracowanie planu ratunkowego. PNS przewiduje wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 120 mln zł, przez okres 10 lat. Dodatkowo do końca 2021 r. program będzie dysponował pieniędzmi z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln zł rocznie.