Resort rozwoju informuje o zmianach ważnych dla osób pracujących na maszynach do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Od 27 sierpnia obowiązują nowe przepisy dla obsługujących, szkolących i kontrolujących pracę przy obsłudze m.in. koparek, ładowarek czy walców drogowych.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., które zmieniło rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zmiana dotychczasowego rozporządzenia zakłada mi. in:

  • zmianę nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”,
  • zmianę jednostki charakteryzującej koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną maszyny określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  • wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468) podlegają pod dozór techniczny jako urządzenia z grupy maszyn służących do przemieszczania osób i ładunków w ograniczonym zasięgu ( § 1 pkt 6 lit. l tego rozporządzenia). Co ważne: dla osób już posiadających uprawnienia w postaci książki operatora na wielozadaniowe nośniki osprzętów, na ładowarki teleskopowe (itp. urządzenia techniczne), uzyskane do tej pory uprawnienia w zakresie wielozadaniowych nośników osprzętów pozostają w mocy.
  • zmianę książki operatora. W tym zakresie w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

określono nowy wzór, który będzie miała formę plastikowej karty. Do czasu wejścia w życie nowego wzoru książki operatora obowiązywał będzie papierowy wzór książki operatora jak dotychczas, w którym zmianie uległa nazwa Instytutu bez obowiązku stosowania pieczęci suchej. Papierowy wzór książki operatora obowiązujący w okresie przejściowym określony został w załączniku nr 3.. Co ważne: nie ma obowiązku wymiany dotychczasowych papierowych książek operatora na karty plastikowe.

Zmienione przepisy zaczną obowiązywać w większości po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Najdłużej bo po 12 miesiącach obowiązywał będzie nowy wzór książki operatora w formie plastikowej karty.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju