Zapowiadana przez resort finansów obniżka podatku dochodowego będzie dotyczyć tylko płatników CIT, czyli spółek kapitałowych (sp. z o.o. i akcyjnych). Zdecydowana większość małych firm to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a te płacą PIT. Oni nie skorzystają z obniżki.

Jak ogłosił Minister Finansów, blisko 90% małych podatników podatku CIT od 2017 r. ma zapłacić 15 proc. daninę (teraz wynosi ona 19%). Warunkiem jest, aby przychody roczne nie przekroczyły 1,2 mln euro (obecnie to ok. 5 mln zł). Ocenia się, że firmy korzystające z niższej stawki CIT zaoszczędzą na tym ok. 700 zł. rocznie. W świetle projektu z preferencji będą mogły skorzystać nowe firmy, z tym że w praktyce rzadko zdarza się, aby ktoś rozpoczynał działalność gospodarczą od spółki kapitałowej, z uwagi na wysokie koszty, jakie się z tym wiążą.
W projekcie zastrzeżono, że z niższej stawki nie skorzystają podmioty powstałe wskutek podziału, połączenia lub przekształcenia (za wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę) innych podmiotów. Jak wskazują eksperci, obniżka nie obejmie jednoosobowych działalności gospodarczych, a więc firm prowadzonych przez osoby fizyczne, które stanowią ponad 71% wszystkich podmiotów działających na polskim rynku.