Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w 2023 roku mogą płacić za energię elektryczną niższą stawkę. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do końca listopada. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać z tej preferencji.

Mikro-, małe i średnie firmy będą mogły płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh przez co najmniej 13 miesięcy – od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej?

Z zamrożonej ceny mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy:

  • którzy, zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników
  • których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Stawka 785zł/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy.

W przypadku MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 roku.

Co zrobić, żeby skorzystać z niższej ceny energii elektrycznej?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z niższej ceny energii muszą do 30 listopada 2022 roku złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego.

Składając oświadczenie po 30 listopada 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej.

Oświadczenie trzeba przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną, na adres do korespondencji wskazany przez przedsiębiorstwo energetyczne w umowie na dostawę energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu. Warto potwierdzić adres, na który ma zostać złożone oświadczenie, bezpośrednio ze swoim przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodatkowe 10% upustu do ceny energii

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2023 roku zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10% w porównaniu do średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku, będą mogli otrzymać dodatkowy upust do ceny energii elektrycznej.

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok i zostanie uwzględniona przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie 2024 roku.

Źródło: biznes.gov.pl