Aby skorzystać z preferencyjnej stawki przedmiotem umowy o dzieło musi być utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przepisy tej ustawy stanowią, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utworem może być zatem prezentacja, koncepcja szkolenia, opinia, czy analiza.

Jeśli pracodawca zawiera z pracownikiem odrębną umowę o dzieło na stworzenie utworu o charakterze twórczym, które zostanie stworzone w ramach stosunku pracy, to aby zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, musi oddzielić wynagrodzenie za dzieło od wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia. Pracodawca jako płatnik pobierze i odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%.