Interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  w listopadzie br. pozwala właścicielom apteki wrzucić w koszty wydatki na czesne za studia doktorskie.

Skarbówka odniosła się do zapytania wspólników prowadzących aptekę. Obydwoje są z wykształcenia magistrami farmacji i wykorzystują swoją wiedzę bezpośrednio w kontakcie z klientami w prowadzonych przez siebie aptekach przy sprzedaży leków. W celu poszerzenia swojej wiedzy każdy ze wspólników otworzył przewód doktorski w zakresie nauk farmaceutycznych, który będzie zakończony zdobyciem stopnia naukowego doktor nauk farmaceutycznych. W związku z tym właściciele apteki zwrócili się do dyrektora KAS z pytaniem, czy wydatki na przeprowadzenie przewodów doktorskich stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zdaniem farmaceutów podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe wpłynie pozytywnie na pozycję firmy na rynku, niewątpliwie rozszerzy krąg klientów, co w konsekwencji ma wpływ na zwiększenie przychodów. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana bezpośrednio w relacjach z klientami podnosząc jakość świadczonych usług zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach klienci zwracają szczególną uwagę na wykształcenie i umiejętności poparte dyplomami.
Skarbówka zgodziła się ze stanowiskiem właścicieli aptek uznając, że tym przypadku za spełnione należy uznać kryterium celowości wymagane przez ustawę o PIT. Jednocześnie zaznaczono, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.