Nowelizacja ustaw związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów nakładającą m.in. podatek na napoje już z podpisem Prezydenta.

Jak informuje kancelaria Prezydenta, zasadniczym celem zmian jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W myśl przyjętych założeń ustawa ma służyć stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów.
Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, kofeiny lub tauryny.
Do drugiej zaliczają się napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. W przypadku niedokonania przez sprzedawcę opłat w terminie, naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną). Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5%) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5%). Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.
Większość przepisów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.