W pakiecie SLIM VAT 3, który wszedł w życie 1 lipca br. znalazły się także zmiany w zakresie ryczałtu od najmu prywatnego, które obniżą należności podatkowe małżonków z tego tytułu.

Zmieniły się zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Teraz małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (dotychczas  limit wynosił 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący, 2023 rok.

Źródło: MF