Jeśli właściciel nieruchomości wynajmujący mieszkania nie jest przedsiębiorcą, to może płacić podatek ryczałtowy nawet wtedy, gdy powierzy administrowanie budynkiem wyspecjalizowanej firmie.

Taka korzystną interpretację przepisów wydała niedawno Izba Skarbowa w Katowicach. W opinii organu podatkowego wynajmujący, który odpłatnie zleci firmie świadczącej usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości wszystkie czynności związane z najmem: poszukiwanie najemców, podpisywanie w imieniu właściciela umów najmu, ochronę obiektu, utrzymanie porządku itd., nadal prowadzi tzw. najem prywatny, który może być opodatkowany ryczałtem w wysokości 8,5%. Niezależnie od tego, czy wynajmowany jest jeden czy więcej lokali, nie ma w tym przypadku mowy o działalności gospodarczej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Katowicka Izba nie dopatrzyła się w sprawie będącej przedmiotem interpretacji cech, które pozwalałyby przyjąć, że działalność przybiera formę na tyle zorganizowaną i ciągłą, aby można ją było zakwalifikować, mimo braku formalnego zgłoszenia, jako wykonywanie działalności gospodarczej. Eksperci komentujący tę interpretację podkreślają, że można mieć wątpliwości, czy powierzenie obsługi najmu profesjonalnemu pośrednikowi nie ma jednak cech działalności gospodarczej i powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej. W związku z tym, wynajmując mieszkania za pośrednictwem profesjonalnej firmy, lepiej wystąpić o interpretację indywidualną.