Planowane przepisy zakładają odejście od rozliczeń w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów i pojemność – MF rozważa opłatę opartą o moc silnika.

Teraz pracodawca zwraca podwładnym koszty związane z wykorzystaniem ich prywatnych aut do celów służbowych na podstawie kilometrówki i pojemności silnika.

Potrzeba zmian wynika z galopującej inflacji i nieadekwatnej do obecnych realiów cenowych stawki kilometrówki, która nie zmieniła się od 15 lat. Do tego dochodzą rosnące ceny związane z używaniem samochodów.

Resortem odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian w rozliczaniu kilometrówki jest Ministerstwo Infrastruktury. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, (i takie rozwiązanie rekomendowało MI), aby przy określeniu stawek „kilometrówki” pojemność została zastąpiona mocą. W ten sposób regulacja objęłaby wszystkie pojazdy, również te napędzane alternatywnie. Byłoby to zdaniem MF adekwatne do bieżących warunków technologicznych i pozwoliłoby na ujednolicenie obowiązujących przepisów, dotyczących używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, jaki i służbowych do celów prywatnych.