Celem ulgi jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Nie chodzi przy tym o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców.

Ze zwolnienia podatkowego korzystają podatnicy do ukończenia przez nich 26. roku życia, uzyskujący przychody z następujących źródeł:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT),
  • odbywania praktyki absolwenckiej,
  • stażu uczniowskiego,
  • zasiłku macierzyńskiego.

Kwota rocznego zwolnionego przychodu wynosi 85 528 zł.

Celem ulgi jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę.

Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców. Sytuacja prawnopodatkowa osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i osób osiągających przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest bowiem inna.

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 43853 w sprawie przepisów w zakresie ulgi podatkowej dla osób do 26. roku życia.