Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podsumowało dotychczasowe funkcjonowanie tej instytucji i okazuje się, że wielu przedsiębiorców wciąż nie powołało zarządców sukcesyjnych, a szkoda, bo przepisy są bardzo korzystne dla spadkobierców i warto o tym pomyśleć.

Do czasu wprowadzenia tych przepisów kontynuacja jednoosobowej działalności po śmierci właściciela stwarzała poważne problemy. Wygasały numery NIP i REGON, koncesje, zezwolenia czy umowy o pracę. Nowe przepisy pozwalają zachować firmę oraz ochronić miejsca pracy. Niespokrewnionych spadkobierców, którzy prowadzą firmę przez dwa lata, zwalniają z podatku od spadku. Resort Rozwoju zachęca właścicieli jednoosobowych firm do ustanawiania zarządców sukcesyjnych i podkreśla, że przed wejściem w życie przepisów co miesiąc, z powodu śmierci przedsiębiorcy, z CEIDG wykreślano aż ok. 800 firm. Można tego uniknąć ustanawiając zarządcę sukcesyjnego, którym może być także doradca podatkowy.
Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia o powołaniu zarządcy i uzyskania – na piśmie – jego zgody na pełnienie funkcji. Następnie należy złożyć wniosek o wpis zarządcy do CEIDG. Można zrobić to online, lub w urzędzie gminy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcamy do kontaktu!

Źródło: gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia