Spotkania wigilijne, paczki świąteczne, czy bony to miły gest ze strony pracodawcy. Warto jednak wziąć pod uwagę kiedy tego rodzaju świadczenia pociągają za sobą konieczność zapłacenia podatku.

Co do zasady świadczenia otrzymane przez pracownika od pracodawcy stanowią przychód ze stosunku pracy, a więc podlegają opodatkowaniu. Jeśli jednak świąteczne prezenty zostaną sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a ich wartość w ciągu jednego roku nie przekroczy w sumie 380 zł, to są wyłączone z opodatkowania. Podobnie jest z podarunkami w formie gotówki albo karty przedpłaconej (prepaid).
Natomiast bony i talony, niezależnie od tego jaką mają wartość i jakie jest źródło ich sfinansowania, nie podlegają zwolnieniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, więc ich wartość zostanie doliczona do podstawy opodatkowania pracownika jako dodatkowy przychód, od którego trzeba zapłacić podatek.
Wydatki poniesione na organizację spotkania wigilijnego (np. na poczęstunek czy wystrój biura) przedsiębiorca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Uczestnictwo w świątecznej imprezie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, więc na pracodawcy nie ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.