Nowe uprawnienia przyznawane administracji skarbowej po 1 marca br. budzą niepokój przedsiębiorców. Szczególnie obawy związane są z możliwością przeprowadzania w firmie kontroli podatkowej bez uprzedzenia.

Resort finansów uspokaja jednak: w ramach Krajowej Administracji Skarbowej zdecydowana większość kontroli będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach. Standardowe kontrole podatkowe są przeprowadzane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jedynie poważna przestępczość gospodarcza (np. mafie wyłudzające VAT) musi się liczyć z kontrolami z zaskoczenia. Chodzi o to, by pozbawić ich możliwości zatarcia śladów nielegalnych działań.

Jak informuje MF, po wejściu w życie z dniem 1 marca 2017 r. przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej większości przedsiębiorców nie dotkną żadne zmiany w zakresie kontroli podatkowej, która dotyczy ok. 90 proc. przypadków i jest przeprowadzana przez pracowników urzędów skarbowych, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Procedura przebiegu pozostaje niezmieniona i tak jak dotychczas kontrole podatkowe będą podlegać ograniczeniom z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to m.in., że gwarancje dla przedsiębiorców – w tym obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ograniczenie czasu trwania kontroli i zakaz równoczesnych kontroli – w stosunku do kontroli podatkowych zostają zachowane.

W podobnym tonie wypowiadają się eksperci podatkowi z Konfederacji Lewiatan. Ich zdaniem wokół KAS narosło wiele mitów, podczas gdy większość istotnych dla przedsiębiorców procedur pozostała bez zmian.

Ministerstwo Finansów przypomina też, że od stycznia tego roku wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla przedsiębiorców: zakaz ponownej kontroli w tej samej sprawie, możliwość wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli do sądu administracyjnego oraz obowiązek planowania i przeprowadzania kontroli po wcześniejszej analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa.