W ramach informatyzacji rozliczeń z fiskusem resort finansów zapowiada od 2019 r. likwidację deklaracji VAT, a od 2018 r. stopniowe wycofywanie kas fiskalnych z paragonami papierowymi, które zastąpią kasy on-line.

Ministerstwo Finansów zamierza rozszerzyć ewidencji JPK o elementy, które zawiera deklaracja VAT i zrezygnować z odrębnego wysyłania takich deklaracji, także w formie elektronicznej. Zmiana ta uzależniona jest jednak od tego, czy obowiązkowe wysyłanie ewidencji w formie pliku JPK zostanie dobrze przyjęte przez podatników i czy jakość tych danych, które będą spływały w ramach JPK od 1 stycznia 2018 r. pozwoli na zrobienie tego drugiego kroku.
Druga z zapowiadanych nowości to rezygnacja ze stosowanych obecnie kas fiskalnych. Zgodnie z projektem rozporządzenia kasy on-line będą przekazywały automatycznie dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według ustalonego harmonogramu przekazu danych. W odpowiedzi na obawy przedsiębiorców Ministerstwo Finansów uspokaja, że po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli wymieniać kas. Kasy on-line będą fakultatywne, z rynku stopniowo będą wycofywane kasy drukujące papierowe paragony. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych.