W planach jest utworzenie spółki będącej narzędziem analityczno-doradczym dla Ministra Finansów, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Nowy podmiot ma realizować zadania związane z wyposażeniem administracji podatkowej i kontroli skarbowej w urządzenia informatyczne i oprogramowanie projektowane dla jej potrzeb.

W 2016 r. za priorytetowe działania Ministerstwo Finansów uznaje uszczelnienie system poboru należności podatkowych. Wdrożenie algorytmów analizujących dane (pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych wspomoże wykrywanie bardziej wyrafinowanych oszustw, w szczególności tzw. karuzel VAT-owskich.
Pomysł wzbudził niepokój o to, czy spółka nie stanie się instrumentem służącym do tropienia podatników i czy będzie respektowana ochrona ich danych.
Ministerstwo tłumaczy, że przedmiotem działalności nowego podmiotu nie będzie pozyskiwanie i administrowanie danymi podatników, ale przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań tych organów. W przypadku konieczności przetwarzania tych danych, zawarta zostanie przewidziana w ustawie o ochronie danych osobowych umowa powierzenia przetwarzania danych zapewniająca ich ochronę. Spółka nie będzie miała dostępu do tajemnic handlowych. Jak czytamy w wyjaśnieniu MF, projektowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra finansów, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.