Przedsiębiorca będący w sporze z kontrahentem, pracownikiem lub z inną osobą zamiast kierować sprawę do sądu powszechnego może skorzystać ze wsparcia mediatora w drodze mediacji prywatnej (umownej).

Rolą mediatora jest ułatwianie stronom szukaniu porozumienia, nie jest on doradcą ani pełnomocnikiem żadnej ze stron.

W mediacji, aby coś otrzymać, trzeba być gotowym na ustępstwa. Bardzo rzadko zdarza się, że jedna ze stron otrzymuje wszystko, czego oczekuje, a druga ze wszystkiego rezygnuje. Dlatego warto zaufać mediatorowi – nawet jeśli dotychczasowe negocjacje i bezpośrednie rozmowy z drugą stroną były nieefektywne, dzięki mediacji może się to zmienić.

Mediacja prywatna (zwana też umowną) może być prowadzona:

  • przed postępowaniem sądowym
  • w trakcie postępowania sądowego, przy czym mediacja jest dobrowolna, więc z udziału w mediacji zainicjowanej przez sąd, można w każdej chwili zrezygnować.

Mediacja może być wszczęta na podstawie:

  • umowy o mediację
  • wniosku jednej ze stron.

Oznacza to, że decyzja o tym, że strony będą starały się rozwiązać spór z udziałem mediatora może zostać podjęta zanim taki spór się rzeczywiście pojawi lub później – kiedy jedna ze stron zgłosi taki pomysł, nawet jeśli wcześniej nie brano go pod uwagę.

Jeżeli jedna strona złoży wniosek o mediację, a druga (pozostałe strony) przystanie na udział w mediacji, to dochodzi do zawarcia umowy o mediację pomiędzy stronami.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład spory dotyczące: wykonania umowy, zapłaty danej faktury, kosztów związanych z wykonaniem umowy.

Ile kosztuje mediacja umowna?

Wysokość kosztów mediacji umownej będzie zależała od ustaleń z mediatorem lub ośrodkiem mediacyjnym, z którym mediator współpracuje. Zarówno zasady rozliczania, jak i wysokość kosztów i wynagrodzenia mediatora są ustalane indywidualnie. Może być to wynagrodzenie:

  • za godzinę pracy
  • za jedną sesję mediacyjną (posiedzenie), która najczęściej trwa 1,5–2 h
  • ryczałt za przeprowadzenie całej mediacji, który może być uzależniony na przykład od wartości przedmiotu sporu (wysokość spornej faktury czy wartość wykonanych prac).

Koszty mediacji umownej można najczęściej oszacować z góry, na podstawie cennika danego ośrodka mediacyjnego. Cenniki można znaleźć na stronie takiego ośrodka lub w jego regulaminie, np. Centrum Mediacji Lewiatan, Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie czy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Źródło: biznes.gov.pl