Przedsiębiorcy, którzy obecnie, tj. w 2023 r., korzystają z Małego ZUS Plus, od 1 sierpnia mogą przedłużyć ulgę o kolejnych 12 miesięcy i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Obecnie z MZ+ można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.:

  • roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Kto może skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy na MZ+?

  • przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. przedsiębiorca korzystał z MZ+ i których
  • przychód w poprzedzającym roku nie przekroczył 120 tys. zł.
  • podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Kto musi zgłosić się do ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z MZ+ ponieważ minęło już 36 miesięcy, (3 lat). Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki.

Natomiast osobom, które obecnie korzystają z ulgi i jeszcze nie wyczerpały 36 miesięcy, okres korzystania z ulgi zostanie wydłużony automatycznie, więc nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ZUS